DİĞER

Tüp Bebek İçin Bir Erkekten Sperm Nasıl Alınır?

‘Yumurta toplama’ prosedürünü duymuş olabilirsiniz, ancak bunun nasıl çalıştığını gerçekten biliyor musunuz? Bu prosedür, tipik olarak hafif bir anestezi ile yapılan bir işlem olan yumurtalıklara ince bir iğnenin yerleştirilmesini içerir. İğne yerine oturduğunda, yumurtayı dışarı çekmek ve toplamak için bir emme cihazı ona bağlanır. Yumurta toplama işleminden sonra hastanın sperm toplama işlemi öncesi yaklaşık iki gün cinsel ilişkiden uzak durması gerekir. Yumurta toplama işlemi  klinikte özel bir odada yapılır. Hasta özel bir odada mastürbasyon yapar ve menisini laboratuvar tarafından sağlanan bir kaba alır. Sperm, boşalmadan sonra 60 dakika içinde toplanmalıdır.

Tüp Bebek İçin erkekten sperm almak

Tüp bebek için bir erkekten sperm almak sandığınız kadar zor değil. Prosedür, vas deferens’ten (testise bitişik yapı) bir sperm numunesi almayı içerir. Sperm daha sonra ince bir iğne ile vas deferensten emilir. Bazı durumlarda, gelecekteki IVF döngüleri için fazladan sperm toplanır. Tüm prosedür dört saate kadar sürebilir.

IVF için bir erkekten sperm alma sürecine başlamak için, erkek oosit toplama veya ICSI gününde boşalmalıdır. Sabah, sperm toplanmalı ve oda sıcaklığında saklanmalıdır. Daha sonra servikse bir servikal başlık yerleştirilir ve öngörülen bir süre boyunca yerinde bırakılır. Kadına, spermin serviksi yukarı hareket etmesine izin vermek için yaklaşık 15 ila 30 dakika uzanması talimatı verilir. Bu süreden sonra normal aktivitelerine geri dönebilir. İşlemden sonra, gerçekten hamile olduğunu doğrulamak için hamilelik testi yaptırmalıdır.

Bu çalışmanın sonuçları, gebelik ve düşük oranları söz konusu olduğunda her iki yöntemin de eşit derecede iyi çalıştığını göstermektedir. Ancak sonuçlar bir önceki yıla ait olduğu için erkeklerden meni alma yönteminin düşük ve doğum oranlarını etkileyip etkilemediğini belirlemek güçtür. Çalışma ayrıca döllenmiş oositlerin bölünme hızına bakmadı. Sonuçlar, iki yöntemin IVF için eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir.

Tüp bebek başarı oranı büyük ölçüde kadının yaşına bağlı olsa da, sperm kaybetme riski yüksek olan erkekler endişelerini tartışmak için bir danışman veya cinsel terapist ile konuşmalıdır. Doğurganlık problemlerini açarak, bir sonraki adamın konuşmasına ve ihtiyaç duyduğu desteği almasına yardımcı olabilir. Bu arada anne baba olabilmesi için spermlerini mümkün olduğunca sürece hazırlamaları gerekir. Sperm birçok faktörden zarar görebileceğinden, erkeklerin mümkün olan en iyi şansı elde etmesi hayati önem taşır.

Tüp bebek için bir erkekten sperm alınması gerektiğinde, doktor yumurtaya tek bir soliter molekül enjekte etmek için intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu veya ICSI kullanacaktır. Tüp bebek sırasında erkeğin menisinde çok az sperm olduğu veya sperm kalitesinin düşük olduğu durumlarda bu yöntem kullanılabilir. Erkek faktörlü kısırlık için güvenli bir yöntemdir.

Teknikler

En popüler IVF tedavilerinden biri, testiküler sperm aspirasyonu veya TESA kullanımını içerir. Doktor, doku ve sperm örnekleri toplamak için bir erkeğin testisine bir iğne sokar. Numuneler, spermi tespit etmek için mikroskop altında dikkatlice incelenir. Eğer yaşayabilirlerse, spermler tüp bebek sikluslarında ileride kullanılmak üzere kültürlenir veya dondurulur. Perkütan biyopsi adı verilen benzer bir prosedürde farklı bir iğne kullanılır, ancak tipik olarak testis dokusunu toplamak için kullanılır.

Bir dizi sperm çıkarma tekniği mevcuttur. Bu yöntemler, gerekli prosedür türüne göre değişir ve başarı oranı, her iki eş için de yardımcı üreme programının genel başarı oranına bağlıdır. Bazı hastalarda tıkanıklığın tipine göre TESA, PESA, MESA veya PESA gerekebilir. Bu teknik, tıkalı kanalları olan erkekler için de uygun değildir. Bu tekniklere yanıt vermeyen hastalar kötü gebelik sonuçları yaşayabilir.

Testis spermi, vasal organlardan alınan sperm kadar stabil olmayabilir ve bir yumurtayı çıkarmak için pelvik laparoskopi gerekebilir. Yumurta da bağışlanabilir. Bir erkekten alınan sperm IVF için daha uygun olsa da, garanti edilmez. Birçok doğurganlık programı donör yumurtaları kullanır. Başarılı bir gebe kalma şansı düşükse, sperm doğrudan yumurtaya enjekte edilebilir. Bu teknik, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu olarak bilinir.

MikroTESE, IVT’de bir erkekten sperm toplamak için kullanılan başka bir tekniktir. Bu teknik daha invazivdir ve epididimden ayrılan testisten biyopsi alınmasını gerektirir. Azospermi durumunda bu yöntemle toplanan spermler mikroskop altında incelenir. Herhangi bir sperm bulunursa, numune bir sperm bankasında saklanabilir.

Swim-up tekniği sperm hazırlamada en eski yöntem olmasına rağmen halen birçok laboratuvarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yoğunluk gradyanı olarak bilinen diğer teknik daha kesin ve tutarlıdır. Sperm hazırlama seçimi, meni örneğinin doğasına bağlıdır. Büyük ölçüde normal semen örneklerinde doğrudan yüzdürme tekniği tercih edilen tekniktir. Ancak ağır vakalarda yoğunluk gradyanları tercih edilir.

Belirtiler

Tüp bebek tedavisi gören kadınlar OHSS veya yumurtalık hiperstimülasyon sendromu yaşayabilir. Bu durumun amacı, bir kadının yumurtalarını başarılı bir şekilde dölleme şansını arttırmaktır. Doktor, yumurtaları birer birer çıkararak vajinadan ince bir iğneyi yönlendirmek için ultrason görüntüleme kullanacaktır. Kadın, işlem sırasında rahatsızlığı en aza indirmek için ilaç alacaktır. Partneri sperm temin edecek ve sperm örneği döllenme için hazırlanacaktır.

Azosperminin birkaç nedeni vardır. Düşük testosteron seviyeleri sperm üretimini engelleyebilir. Düşük kaliteli sperm, azospermi ve oligospermi de dahil olmak üzere bir takım problemlerden kaynaklanır. Genetik hastalıklar, bir erkeğin sperm üretme yeteneğini de etkileyebilir. Bu gibi durumlarda, başarılı bir şekilde gebe kalmanın tek yolu sperm alımı olabilir.

Sperm kalitesi düşükse, doktor yardımcı olmak için intrauterin tohumlama (IUI) kullanacaktır. Bu prosedür, sağlıklı yumurtalar geliştirmek için klomifen alan bir kadını içerecektir. Sperm daha sonra bir sperm kabında yoğunlaştırılır ve esnek bir tüp vasıtasıyla rahme yerleştirilir. Sperm sayısı düşükse ve döllenme şansı düşükse, doktor spermi doğrudan yumurtaya enjekte etmeyi seçebilir. Bu prosedür intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu olarak bilinir ve birçok doğurganlık programı bunu gerçekleştirir.

Sperm hücreleri yolculuklarına testislerde başlar. Bu organlar vücudun biraz dışında veya skrotum olarak bilinen küçük bir kese içinde tutulur. Sperm, ısıya karşı aşırı derecede hassastır ve bir erkeğin vücudunun sıcaklığı, spermin hayatta kalmasını sağlamak için çok yüksektir. Sperm sadece bir sıvı havuzunda yüzmekle kalmaz, aynı zamanda seminifer tübüller olarak bilinen küçük tüplerden oluşan bir ağ içinde gelişir.

Erkeklik hormonu tedavisi sperm sayısını artırabilir. Antibiyotik tedavisi enfeksiyonu ortadan kaldırmaya ve sperm üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, spermin kalıcı olarak hasar görme olasılığı vardır. Doktor bu durumlarda spermi yine de kurtarabilir. Mayo Clinic’te erkeklerin sağlıklarıyla ilgili her türlü soruya cevap verebilecek uzmanlar var. Bu tür bir tedavi, çiftlerin hamile kalmasına yardımcı olabilir.

Sperm alamama nedenleri

Tüp bebek için erkeklerden sperm alamama nedenleri çeşitlidir. Tarihsel olarak, yardımcı üreme tedavileri, boşalmış spermlere dayanıyordu. Ancak şimdi, bu yöntemler gecikmiş orgazm nedeniyle başarısız olabilir. Bu, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve kronik penil stimülasyon gibi ilaçların bir komplikasyonu olabilir. Bu durumlarda çiftler bir erkek üreme tıbbı uzmanına danışmalıdır. Tedavi seçenekleri, spermin dondurularak saklanmasını veya penil titreşimli stimülasyonu (PVS) içerebilir. Erkek partnerde ejakülasyon yetmezliği biliniyorsa, o da SSR (seçici serotonin geri alım inhibitörü) geçirebilir.

Erkeklerde kısırlığın diğer nedenleri arasında düşük sperm sayısı veya anormal morfoloji bulunur. Bu, spermin yumurtaya ulaşmasını zorlaştırabilir. Anormal şekle sahip spermler de yumurta yüzeyine girmekte zorlanır. Ek olarak, zayıf hareketliliğe sahip spermler yüzmede sorun yaşayabilir. Bu erken veya retrograd boşalmaya neden olabilir.

Erkek kısırlığına, düşük testosterondan genetik bir bozukluğa kadar bir dizi koşul neden olabilir. Neyse ki, bu koşullar diğer nedenlere kıyasla nispeten nadirdir. Aslında, her 100 erkekten ikisinde genital sistem enfeksiyonu vardır. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, spermin döllenmiş bir yumurtayı dölleyememesine neden olabilir, ancak aynı zamanda epididim kanalının ve testis fonksiyonunun tıkanmasına da yol açabilir.

Erkeklerde kısırlığın en yaygın nedeni düşük sperm sayısıdır. Erkeklerde kısırlığın diğer yaygın nedenleri arasında üreme tüplerindeki tıkanıklıklar, düşük kaliteli sperm ve düşük sperm sayısı yer alır. Neyse ki, yardımcı üreme teknikleri artık bu sorunların çoğunu ele almaya yardımcı olacak ileri teknolojiye sahip. Bazı durumlarda, menide sperm, donör sperm veya erkeğin menisinin konsantre bir örneği yoluyla elde edilebilir.

Erkek kısırlığı, COVID-19 gibi altta yatan bir tıbbi durumdan da kaynaklanabilir. Erkek kısırlığı, vazektomi veya testislerin yaralanmasından da kaynaklanabilir. Hipofiz bezi, sperm üretimini uyaran gonadotropinler olarak bilinen hormonlar üretir. Yetersiz gonadotropin seviyeleri erkek kısırlığına neden olabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu