ANNE ve BEBEKBebek SağlığıSAĞLIK

Otizm Nedir? Bebeklerde Otizm Belirtileri Nelerdir?

Otizm; bebeklerde 3 yaşına kadar bazı davranış belirtileri ile ortaya çıkan, gelişimsel ve kalıcı bir rahatsızlıktır. Bebeklerde Otizm Belirtileri için hekim teşhisi çok önemlidir. Otizm teşhisi ile ilgili belirtiler ve zamanları değişiklik gösterir. Doğumdan sonraki ilk aylarda belirti gösteren bebekler olduğu gibi, 2 yaşına kadar herhangi bir belirti göstermeyebilirler.

Bebeklerde Otizm Belirtileri teşhisi için, bu nedenle uzman doktor değerlendirmesi mutlaka gereklidir. Otizm için, erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin erken başlaması çok önemlidir.

Doğumun ilk aylarında bebeklerin gösterdiği bazı belirtiler otizm ile ilgili olabilmektedir. Bebeklerde Otizm Belirtileri arıyorsanız; bebeklerin, uzun süreli göz teması kuramaması ve gülümsememesi belirtilerden biri olabilir. 6 aydan büyük bebeklerde ise, dışardan gelen ses ve mimiklere karşı tepki verilmemesi örnek verilebilir. Bir yaşına yaklaştığı zaman ise; adı söylenince tepkisiz kalmak, uzanmak, işaret etmek gibi hareketler görülmemesi, Bebeklerde Otizm Belirtileri olarak görülebilir.

Bebeklerde Otizm Belirtileri arasında; genel olarak beklenilen gelişimin olmaması, oyun, öğrenme güçlüğü, konuşma, iletişim kurmada sorun yaşayan ve yaratan gelişim ile ilgili engelleri olan bir rahatsızlıktır. Otizmin nedeni düşünüldüğünde, tam olarak bir sebep belirtilemezken, kalıtsal ve çevre ile ilgili faktörlerin etkili olduğu söylenir. Bunların dışında; erken doğum, ileri yaşlarda anne olma gibi etkenlerde otizm gelişmesinin faktörleri arasında sayılabilir.

Anne ve babalar bazı semptomlar ile Bebeklerde Otizm Belirtileri anlayabilir. Bebeğin otizm riski taşıdığının düşünülmesi için 6 belirtinin bir arada görülmesi gerekir.

 

Bebeklerde Otizm Belirtileri Sayılan 6 Madde

Bu belirtiler;

• Aşırı hareket etmesi ya da çok az hareket ederler.
• Göz temasının kurmazlar.
• Çevreye karşı duyarsızdırlar.
• Geç konuşurlar.
• Fiziksel teması istemezler.

 

Bebeklerde Otizm Belirtileri ve Nedenleri

Otizm araştırılır iken, psikolojik nedenlere bağlı olmadığı anlaşılmıştır. Beynin yapısında hatalı bir gelişimden kaynaklandığı düşünülür ancak tam olarak çözümlenememiştir.

Bebeklerde Otizm Belirtileri ve nedenleri düşünüldüğünde şu şekilde sıralanabilir:

• Kızamıkçık virüsünün neden olduğu kolay enfekte olan bir hastalıktır. Hamilelik esnasında bebeğe de bulaşabilir. Otizmin bu enfeksiyon ile ilintili olabileceği düşünülmektedir.
• Beyin travmaları
• Darbe sonucu geçirilen beyin travmaları
• Beyin hücrelerinin normalin dışında çalışması
• Kalıtsal sebepler

Ailede otistik olan bir bebeğin kardeşinin de otistik doğma ihtimali yüksektir.
Uyuşturucu, alkol ve başka kimyasallara maruz kalınması da otizme neden olabilmektedir.

Otizm için biyolojik nedenler; beyin hasarları, sinir hücrelerinde oluşan sorunlar olarak örneklendirilebilir. Genetik faktörler arasında ise ailede psikiyatrik hastalık ve otizmli bulunması, bebeğin otizmli doğması ile bağlantılıdır. Çevresel faktörler içerisinde ise ailenin çocuk yetiştirme yöntemi, aile yapısı otizm sebepleri arasında gösterilebilir.

Bebekte otizm olması; dil, motor becerilerinin gelişmemesine sebep olur ve beyincik, beyin yapısında normal insanlardan değişik bir yapı gözlemlenmektedir. Ebeveynler bebeğin normal sürecindeki gelişimlerini bilirler. Bu gelişimin gerisinde olduğunu ve ilerlemediğini düşünürler ise anne, babanın doktora başvurması yerinde olacaktır.

Kimi zaman ise bebek iki yaşına gelene kadar otizm belirtileri göstermez ve bu yaş sonrasında otizm teşhisi koyulabilir. Otizm hastalığında erken teşhisin tedavi sürecinde önemi çok fazladır. Bu nedenle, ebeveynler belirtilere dikkat etmeli ve gözden kaçırmamalıdır. Otistik çocukların büyük kısmında zeka geriliği olur iken az bir oranı üstün zekalıdır. Kimi otistik çocuklarda olağan dışı yetenekler de gözlemlenebilir.

Otizm tanısı çocuk ruh hastalıkları uzmanı ve çocuk nörologları tarafından teşhis edilebilir. Dünya genelinde yaygın nörolojik rahatsızlıklardandır.
Anne ve babalar en çok, konuşmada gecikme belirtisi sebebi ile doktora başvururlar. Fiziksel gelişim normal olsa bile motor becerileri, zihinsel aktiviteleri diğer bebeklerin gelişimi ile karşılaştırıldığında geridedir. Kucağa alınma ve öpülmeye karşı, otistik bebekler tepki verip, agresifleşebilmektedir.

Önceleri yapılan araştırmalarda yeterince ilgi sevgi gösterilmemesi, sosyalleşme konusunda çekince duyulması ile ilgili olduğu düşünülür iken bu rahatsızlığın nörobiyolojik olarak ortaya çıktığı sonraki çalışmalarda görülmüştür.

İlk 30 aydan önce otizm belirtileri görülmeye başlar bebeklik dönemimde ise belirtileri fark etmek epeyce zordur. Bebeğin çok az sağlaması, sessiz olması, göz temasının olmaması belirtilerdendir. Sağlıklı olan bir bebeğin nasıl gelişim göstereceği ile ilgili aileler bilgilendirilir ise tersi bir durum kolaylıkla dikkatlerini çekecektir.

Bebeklerde Otizm ve Çeşitleri

• Otizm çeşitleri çok fazladır. Bebeklerde otizm ve çeşitleri düşünüldüğünde, bunlar arasında en yaygın olanlarını sıralar isek;
• Asperger Sendromu: Zihin ve dil gelişiminde herhangi bir sorun yoktur. Sosyal iletişim sorunu ve takıntı şeklinde kendini gösterir. Algıda sorun yaşanabilir.
• Disintegratif Bozukluk: Doğum sonrasında gelişimleri normaldir, iki yaşına kadar var olan zihinsel ve dil gelişimleri gerilemeye ve kaybedilmeye başlar. İleri boyutta zihinsel gerilik görülebilir.
• Atipik Otizm: Bu otizm türünde konuşurken zorlanma, sosyalleşirken problem yaşama gibi belirtiler vardır. İleri yaşlarda ortaya çıkabilir ve tedavi ile dil gelişimi sorunu hemen çözülebilir. Tedaviye en hızlı cevap veren otizm türüdür.
• Rett Sendromu: Doğum sonrasındaki ilk beş aylık süreçte görülür. Baş gelişimi yavaşlar, motor becerileri yitirilir, beyin gelişimi tamamen geriler.

Bebeklerde Otizm ve Erken Teşhis

Gelişiminde sorun ve gecikme olan tüm bebekler için otizm şüphesi olmasa da belirtilerin iyi gözlemlenmesi erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir. Bebeklerde otizm ve erken teşhis konusu düşünüldüğünde otizm tedavisinin kolaylaştığı görülmüştür. Ebeveynler yaptıkları gözlemler ile bebeklerinin gelişiminde bir problem olduğunu düşünüyorlar ise mutlaka bir uzman doktora başvurmaları tedavinin etkili olmasını sağlayacaktır.

Bebeklerde Otizm ve Tedavisi

Otizm teşhis edildikten sonra çok uzun süren bir tedavi sürecine girilir. Bebeklerde otizm ve tedavisi ile çocuklara kendi başlarına öğrenme yeteneği kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu tedavi sürecinde aynı zamanda çocuklara iletişim kurma becerisi de verilir.
Başka bir otizm tedavi yöntemi Neuro-Feedback yöntemidir. Bu süreç ile beraber baş bölgesine bağlanan elektrotlar ile beyin dalgaları bilgisayar ortamına aktarılır ve bir animasyon haline getirilir. Bu yöntem ile yitirilen, gelişemeyen beceriler yavaş yavaş kazandırılır.

Bebeklerde Otizm Tedavisi ve Kök Hücre

Kök hücre tedavisi ile hastalığın ilerlemesi durur ve bir iyileşme süreci görülür. Bebeklerde otizm tedavisi ve kök hücre ile algılama ve çevre ile olan uyumda ilerlemeler olacaktır. Kök hücreler vücutta hangi hücrelere dokunuyorlar ise ona dönüşme özellikleri vardır. Verilecek olan kök hücre sayısı hastanın yaşına ve kilosuna göre uygulanır. Kök hücre tedavisinde hastaların büyük bir oranında iyileşmeye doğru ilerleme olur ve var olan otizmin ilerlemesi durur.

Bebeklerde Otizm ve Aile Psikolojisi

Bebeklerde Otizm tedavi süreci uzun ve zor olan bir rahatsızlıktır. Bu nedenle teşhis koyulduktan sonra aileler de tedirginlik ve stres hali olacaktır. Bebeklerde otizm ve aile psikolojisi düşünüldüğü zaman bebeğin genel durumuna göre bir tedavi yöntemi belirleyerek olabildiğince sakin davranmaya çalışmak gerekir. Bebek, mümkün oldukça bulunduğunuz sosyal ortamlara dahil etmeye çalışılmalıdır. Sosyal yaşantı içerisinde yine rutine devam edilmelidir.

Otizm Tedavisi süresinde, ebeveynin psikolojisi mümkün olduğunca sağlam olmalıdır ki zor olan bu süreç içerisinde güçlü davranmak önemlidir.
Bebeğin gelişim ve davranış süreci ile ilgili notlar alınmalıdır. Bu tedavi sürecine katkı sağlayacaktır. Bilimselliği olmayan bilgilere itibar edilmemelidir. Bu süreçte ailenin desteği önemlidir. Akrabalar ve yakınlardan manevi destek almak ebeveyni güçlü kılacaktır.
Otizm ile ilgili dernek, vakıflara üye olmak, gelişmelerden haberdar olmak adına yararlı olacaktır.

Öncelikle otizm tedavisi sürecinde,  sonucun olumlu olacağına taşıyacağınız inanç çok önemlidir. Aynı zamanda, sabır göstermek ve tedavinin uzun olduğunu kabul etmek gerekecektir.
Otizm
tedavi sürecinde hissedilen tedirginlik ve baskıyı azaltmak için mutlaka dost ve akrabalar ile duygusal paylaşımlar da bulunulmalıdır. Bu paylaşımlar yoğun stres halinden biraz olsun uzak kalınmasına yardımcı olacaktır.

Ebeveynlerin bebek otizm tedavi süresinde yeterli uyumaları, zinde olmaları için gereklidir. Bu arada anne ve babaların stresle başa çıkması için; yeni hobiler edinip, kitap okuyup, müzik dinlemeleri iyi gelecektir.
Otizm ile mücadele eden ailelere mutlaka destek eğitimler verilmeli ve bu uzun, zorlu yolu nasıl atlatacaklarına dair tavsiyeler verilmelidir. Anne ve babaların çocuğa yaklaşımı ile ilgili eğitimler, bilgilendirme devlet ve belediyeler tarafından yapılır.

Otizm tedavisinin başlaması ile bebek, ilerleyen dönemlerde okul öncesi çağa gelene kadar eğitime, sosyal beceri gelişimine açık hale gelecektir. Tedavi sonucu kesin iyileşme sürecine girilmese de eğitimler ile motor ve dil becerileri kazandırılabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu