BURÇLAR

Numerolojide 11 Sayısının Anlamı

11 sayısı, tüm karşıt özellikleri yansıtan numerolojideki en zor sayı olarak bilinmektedir. Öyle ki, bu iki birimin(1 ve 1) birleşimi olağanüstü bir mikro evrendir ve doğaüstü bilinçaltından sorumlu olan kutsal bir güç taşımaktadır. Bir araya getirildiğinde ise  iki birim harekete geçer ve bunun sonucunda enerji, para ve cinsel akışlarda artışa katkıda bulunurlar.

Başlıklar

Numerolojide 11 Numara

 Numerolojide 11 bir kontrol sayısı olarak kabul edilir ve asal sayılardan çok daha fazla potansiyel içerir ve birimin ikiye katlanmış enerjisini taşır.

11 sayısı spiritüel bir habercidir ve yüksek spiritüel titreşimler seviyesinde çalışır. Bununla birlikte, insanlığa faydalı olması gerektiğinin farkına vararak önemli bir misyonla görevlendirilmiştir.

Numerolojik çizelgelerinde 11 olan insanlar, ilhamlarını kullanmalı ve manevi alemde gelişmeli, böylece tüm insanlığın manevi bilincini yükseltmelidir.

11 Sayısının Pozitif Yönleri

 • Gelişmiş sezgi
 • Hızlı fikir üretebilme
 • Sonsuz coşku
 • Üretken yetenekler
 • İnsancıl
 • Hayranlık duyma
 • Herçeği aramak için çabalamak
 • Durumu anlama ve doğru kararları verme yeteneği
 • Barışı korumak
 • Korkusuzluk

11 Sayısının Negatif Yönleri

 • Aşırı duygusal duyarlılık;
 • Kibir
 • Şiddet
 • Karamsar olma eğilimi
 • Başka birinin görüşünün reddedilmesi

Melek Numerolojisinde 11 Sayısı

11, her türlü plan ve taahhüdün onaylanması ve başarıyla tamamlanmasının bir işareti olarak hizmet eder ve ayrıca olası zorluklara veya herhangi bir patolojik bağımlılığın alevlenmesine karşı uyarır. Evren bize, tüm engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek bir sezgi ve inanılmaz iç güce sahip bir kişinin varlığını hatırlatır.

Melekler her şekilde potansiyelinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur ve maddeye bağlılıktan kurtulmaya çağırır. İçsel bilgilerinin tam olarak kabul edilmesi ve anlamlı planların uygulanması için anın geldiğini bildiriyorlar ve konumunuzu başkalarına yardım etmek için kullandığınız için size yüklenen sorumluluğu unutmayın.

Vedik Numerolojide 11 Numarasının Anlamı

Vedik numeroloji, 1’den 9’a kadar olan tüm sayıları gezegenlerin titreşimleriyle ilişkilendirir. Tek bir değere indirgendiğinde, 11 sayısı 2 (1 + 1 = 2) olur ve Ay’ın gücü altındadır ve insanlara pasiflik, kararsızlık, duyguların hareketliliği, çaresizlik gibi nitelikler kazandırır.

Avesta Numerolojide 11 Sayısının Anlamı

Eski İranlıların öğretilerine göre, 11 sayısı, bir kişinin başkalarını kontrol etme yeteneğini etkileyen en yüksek gezegen Vulcan’a karşılık gelir.

Keldani Numerolojide 11 Sayısının Anlamı

Diğerlerinden farklı olarak, Keldani numerolojisi eski alfabelerle bir bağlantıya sahiptir. Sisteminde her harf 1’den 8’e kadar belirli bir sayıya karşılık gelir ve 9 sayısı kutsaldır ve ayrı bir sırada kabul edilir. Bu doktrinin temeli kişinin adıdır. Buradaki 11 sayısı 2 sayısına indirgenir ve kişinin enerji kabuğunu sembolize eder.

Çin Numerolojide 11 Sayısı

Çinliler için 11 sayısı, giden yaşamı, ruhsal ve fiziksel ölümü, yıkımı ve yaştan bahseder, bir kişinin başladığı yere geri döndüğünü hatırlatır. Ders almanın gerekli olacağı yakın bir tehdit anlamına gelir.

Ayrıca 11, göğün (6) ve yerin (5) ana birliğinin sayısıdır ve Cennet ve Yerin mükemmel Yolunun (Tao) kurulmasına katkıda bulunur.

Kabalistik Numerolojide 11 Sayısı

Kabala öğretilerinde 11, Hayat Ağacını sembolize eder ve ikili bir karakterle ayırt edilir. 11, inisiyasyon ve ayinlerin Sayısı, sınırda olma konusunda bir uyarı, Klipot’un saf olmayan dünyalarının bir göstergesi ve evrenin sırlarını açığa çıkaran gizli bilgi sefiri Daat’tır.

Tarotta 11 Sayısının Anlamı

Tarot kartlarında 12 sayısı, tutkunun, yılmaz arzunun, canlılığın, gururun ve yaşamı onaylayan bir başlangıcın sembolü olan Büyük Arkana Gücüne karşılık gelir. Düzenlerde, sayısız enerji içerdiği ve kaderin tüm iniş çıkışlarına kararlı bir muhalefet gerektirdiği için olumlu bir anlamı vardır.

11 Sayısı ve Mitoloji

Mısır

Eski Mısırlılar arasında 11, ölülerin ruhlarını cennete gönderen gece tanrıçası Nut’u kişileştirdi, tüm sevgilileri korudu ve onlara gizli toplantılar için zaman verdi. Nut ayrıca, örtüsü altında ritüeller yapan büyücüleri ve sihirbazları da korudu.

Babil

Sümer-Babil mitolojisinde, tanrıça Tiamat tuzlu sulara hükmetti ve onu çevreleyen 11 iblisin başarıyla yardım ettiği kaosa hükmetti.

Slav

Slavlar, bir ara sayı ve uçuruma düştüğünü düşünerek 11’i onurlandırmadı. Çeşitli felaketler, savaşlar ve yıkımlar onunla ilişkilendirildi. Onlar için Darkness ve Chernobog sayısıydı. Ne görüntülerde, ne masallarda, ne de Slav mitlerinde 11 tane var.

Afrika

Antik çağlardan beri, Afrikalı büyücüler için 11 sayısı bereket, zarafet ve bolluğun sembolü olmuştur.

Roma

Romalılar, tüm karanlık varlıkları koruyan ve özgür düşünceyi kişileştiren yeraltı dünyasının tanrıçası Proserpina ile ilişkilendirerek 11 numaraya saygı duydular. 11’in mistik öğretilere ve gizemlere yardımcı olduğuna ve korkusuz maceracılar için yol gösterici bir yıldız olduğuna inanılıyordu.

Pisagor’un Öğretilerinde 11 Sayısının Anlamı

Pisagor’un numerolojisine göre, 11 şanslı bir sayıydı ve maneviyata, idealizme, öğretime, mistisizme tanıklık etti ve ideal için çabalamak ve İlahi olanla birlik anlamına geliyordu. Pisagorcular, 11’in gizli bilgileri açığa çıkarabildiğine ve onlara insanları yönetme yeteneği verdiğine inanıyorlardı.

Astrolojide 11 Sayısının Anlamı

Astrolojide onbirinci eve “Arkadaşlar Evi” denir ve benzer düşünen insanlarla, kolektif, umutlar, ortak hedefler, hırslar ve grupların yaratıcı ifadesi ile ilişkilidir. Çeşitli dernekleri, partileri, kulüpleri, birlikleri ve hatta mezhepleri içerir.

11 Sayısı ve Karakter Analizi

Doğum tarihinde 11 sayısı bulunan kişiler, erken çocukluk döneminden itibaren liderlik eğilimleri gösteren istisnai bireylerdir. Genellikle isimlerini tarihe yazarlar.

Ancak, bazıları sayılarının faydalarını reddediyor, enerjisini kullanmıyor ve hızla bozuluyor. Bu durumda enerjinizi kontrol altına almak ve altın ortalamayı bulmak yardımcı olacaktır.

Olumlu Özellikler

 • Aşkın Özgürlüğü
 • Yeteneğin mevcudiyeti
 • Liderlik özellikleri
 • Nezaket
 • Kaderin belirtilerini görme yeteneği
 • Diğer insanların görüşlerinden bağımsızlık
 • Enerjik
 • Karizma
 • Sosyallik
 • Gizli paranormal yetenekler

Olumsuz  Özellikler

 • Alaycılık
 • Bencillik
 • Sabır eksikliği
 • Öncelik vermeme
 • Hırs
 • Anarşi
 • Saldırganlık

11 Sayısı  ve Meslek

11 sayısının etkisi altında, başkalarını kendilerine çeken olağanüstü yeteneklere sahiptirler. Onlar harika sohbetçiler ve ekip kişilikleridir. Sezgilerine güvenerek, önemli kariyer yüksekliklerine ulaşabilirler. Genellikle lider, politikacı, diplomat, öğretmen, iş adamı, sanatçı ve psikolog olurlar. Parfümcüler, lokantacılar ve şefler olarak kendilerini başarılı bir şekilde gerçekleştirirler.

11 Sayısı  ve İlişkiler

11 uyumlu ilişkilerin kurulmasına, belirli bir miktarda öngörülemezliğe ve doğru insanları hayata çekmeye katkıda bulunur. Bu sayının kontrolü altında, bir kişi nadiren çekiciliğiyle başa çıkmayı başarır, bu nedenle ona gereken ilgiyi, özeni ve durumu kontrol edebilecek anlayışlı bir ortağa ihtiyacı vardır.

Erkekler için:

Erkekler karizmaları sayesinde istediklerini kolayca elde ederler. Herhangi bir baskıya tahammül etmezler, umutsuzca zafere ihtiyaç duyarlar, her şeyden sorumlu olmaya çalışırlar ve sadece evlerini değil, arkadaşlarını da kontrol ederler. Lider olarak kabul edilmeleri reddedilirse, ciddi çatışmalar alevlenir.

Kadınlar için:

Kadınlarla, düşünceli ve samimi olmak önemlidir. İlişki boşa çıkarsa, ayrılık hakkında onları mümkün olduğunca hassas bir şekilde bilgilendirmelisiniz. Sevdiklerinin desteği olmadan depresyona girme ve batma eğilimi gösterirler. Ancak, bir kez dibe vurduklarında, ondan uzaklaşabilir ve hayatlarını değiştirebilirler.

11 Sayısı ve Manevi Alem

11, büyük potansiyelin ve gelişmiş sezginin varlığını, gizemleri çözme ve kendinizi diğer dünyaya dalma yeteneğini gösterir.

Ancak, potansiyeli ortaya çıkarmak için, mevcut yeteneklerin geliştirilmesi üzerinde çalışılmalıdır. Standart dışı düşüncenin varlığı, olağanüstü kararların alınmasına katkıda bulunur.

11 Sayısı  ve Dövme

Dijital dövmeler bir kişi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir. 11 sayısının enerjisi, yeteneklerin geliştirilmesine ve yeni zirvelerin fethine katkıda bulunur. 11, tek bir değere indirgendiğinde dişil ve dualitenin sembolüdür.

11 Sayısı  ve Doğum Tarihi

11’inde doğanlar, risk almaya hazır, küçük şeyleri görebilen ve bunları kendi çıkarları için kullanabilen cesur ve güçlü kişiliklerdir. Kahramanlar ve başarılı maceracılar olmak için doğarlar. Ancak, 11’in enerjisinin her zaman yakınlarda bulunmadığı unutulmamalıdır. Bazen sorumluluk almak gerekir. 11 sayısının etkisiyle başa çıkmayı öğrenerek, riskin ne zaman haklı olduğunu anlamak mümkün olacaktır.

Bir erkek için:

11’inde doğan erkekler keskin bir şekilde gelişmiş bir güzellik duygusuna sahiptir. Olağanüstü bir zihniyet sayesinde harika mucitler ve yazarlar olurlar. Ve inisiyatif ve analiz yeteneği, çeşitli alanlarda zirvelere ulaşmalarına yardımcı olur.

Kadın için:

11’inde doğan bayanlar, kontrol altında tutulması gereken güçlü bir büyü enerjisine sahiptir. Zekiler, cesurlar, yetenekliler, insanları görüyorlar ve değerlerini çok iyi biliyorlar. Bir yaşam partneri seçimine çok sorumlu bir şekilde yaklaşıyorlar ve hiçbir durumda kendilerine ihanet etmeyecek biriyle koridordan aşağı iniyorlar.

Saatteki Sayı 11:11

11:11 saati, amaçlanan yoldan sapmamaya ve tam olarak planlandığı gibi hareket etmeye çağırıyor.
Evren her şeyi en iyi şekilde düzenler, bu yüzden planlanana zarar vermekten korkmayın. İnanılmaz tesadüfler ve tesadüflerin mucizevi tezahürleri mümkündür.

Daire/Ev Numarası

Daire veya ev numarası 11 balayı çiftleri için ideal bir konaklama yeridir. Aile sevgisi hüküm süren ve birlikte olabildiğince fazla zaman geçirmek isteyenler için uygundur. Spor ve sihir yapmak istediğiniz bu evde yalan ve yalana yer yoktur. 11, meydana gelen tüm olayların zihin durumundan etkilendiğini ve her şeyin daha iyi olabileceğini hatırlatır – sadece istemeniz yeterlidir.

11 Sayısını Taşıyan Kişilerin Uyumluluğu

Hayatınızı doğum sayısı beş olanlarla ilişkilendirmeniz önerilmez. Aynı zamanda, 1, 2, 8 ve 11’e eşit veya 1’e kadar olan doğum sayılarının sahipleri ile uzun vadeli bir ortaklık mümkündür.

1 ve 3 numaralı taşıyıcılarla güçlü dostluk gelişecek, 4 ve 5 ile negatif ilişkileriniz olabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu